Tajemnice zachowaj tylko dla Siebie.

O nas

Profesjonalne niszczenie i utylizacja dokumentów firmowych i urzędowych.

100% bezpieczeństwa wrażliwych danych. Certyfikat zniszczenia dokumentów w NAJWYŻSZEJ klasie tajności. Przejmiemy od Twojej firmy WSZYSTKIE obowiązki związane z niszczeniem i utylizacją dokumentów.

Gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa:

 • Niezawodne procedury
 • Nowoczesne rozwiązania technologiczne
 • Niszczenie dokumentacji firmowej – IV klasie tajności wg DIN 66399
 • Certyfikat potwierdzający zniszczenie w NAJWYŻSZEJ klasie tajności – w standardzie
 • Na życzenie wykonujemy film dokumentujący proces niszczenia dokumentów (materiał filmowy przekazujemy w wersji elektronicznej)

Zapewniamy utylizację dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz normami UE:

 • Utylizujemy makulaturę biznesową w sposób przyjazny dla środowiska

Oferujemy transport dokumentacji oraz kompleksowe wsparcie logistyczne:

 • Odbiór i załadunek dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia
 • Bezpośredni, szybki i bezpieczny transport z firmy Klienta do miejsca ich utylizacji
 • Możliwość nadzoru procesu niszczenia przez upoważnionego pracownika Klienta

PROCEDURY:

Nasza standardowa usługa obejmuje następujące działania:

 • Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta ustalamy dogodny  termin odbioru dokumentów.
 • Dokumenty odbieramy własnym bezpiecznym transportem, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem.
 • Pakujemy dokumenty do worków lub pojemników, nie wymagamy usuwania zszywek, spinaczy, segregatorów, koszulek itp.
 • Plombujemy worki lub pojemniki -  jednorazowe plomby bankowe z indywidualnym numerem.
 • Potwierdzamy odbiór protokołem przekazania i odbioru, na którym znajdują się indywidualne numery plomb odebranych worków lub pojemników.
 • Transportujemy dokumenty do miejsca zniszczenia.
 • Niszczenie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniu , do którego nie mają wstępu osoby nieupoważnione, w 4 klasie tajności według  normy.
 • Na życzenie rejestrujemy proces niszczenia za pośrednictwem kolorowych kamer o wysokiej rozdzielczości. Nasi klienci maja absolutna pewność, że wszystko zostało zniszczone zgodnie z obowiązującymi procedurami. Obraz zapisujemy na płycie, którą oddajemy Klientom po zakończeniu procedury niszczenia. Wyrażamy zgodę na nadzór procesu niszczenia przez upoważnionego przez Państwa pracownika.
 • Po zniszczeniu dokumentów wystawiamy Protokół Zniszczenia oraz Certyfikat Zniszczenia, który jest potwierdzeniem rzetelnego wykonania usługi, a dla Państwa dowodem zniszczenia dokumentacji honorowanym przez urzędy.

Usługi

MOBILNE NISZCZENIE

Jest to kompleksowe i wygodne rozwiązanie problemu niszczenia dużych ilości dokumentów. Gdy zarządzanie firmą czy instytucją, lub procedury wewnętrzne nie pozwalają na wywiezienie dokumentów do zniszczenia poza teren siedziby Klienta, nie ma przeszkód by firma LIBRA zrobiła to u Państwa.

Ceny za wykonanie usług niszczenia i utylizacji dokumentów mobilną niszczarką są uzależnione od indywidualnych warunków zlecenia.

NISZCZENIE DOKUMENTACJI

Poza standardową dokumentacją papierową niszczymy również:

 • Optyczne nośniki danych np. CD, DVD, Blu-Ray itp.
 • Magnetyczne nośniki danych, np. dyskietki, karty identyfikacyjne, karty płatnicze i kredytowe.
 • Elektroniczne nośniki danych, np. pamięć USB, karty chipowe, półprzewodnikowe dyski twarde, pamięć flash w smart fonach i tabletach, karty pamięci.
 • Klisze, folie, zdjęcia RTG, mikrofilmy.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych znajdujących się na nośnikach optyczno-magnetycznych

Ceny ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od ilości dokumentacji

BEZPIECZNA SZAFKA

Wyposażamy biura w bezpieczne szafki, w których Pracownicy gromadzą dokumentację przeznaczoną do utylizacji i nie tracą czasu na obsługę małych firmowych niszczarek nie przystosowanych do utylizacji dużej ilości makulatury.

Prawo

Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

 • Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
 • Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

 • Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobą nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Bezpieczna szafka

Wyposażamy biura w bezpieczne szafki, w których Pracownicy gromadzą dokumentację przeznaczoną do utylizacji i nie tracą czasu na obsługę małych firmowych niszczarek nie przystosowanych do utylizacji dużej ilości makulatury.

 • Gwarantują 100% poufności danych.
 • Uniemożliwiają dostęp do dokumentów osobom trzecim.
 • Są wygodne i estetyczne.
 • Gdy są pełne – pracownicy Libra odbierają i utylizują ich zawartość oraz wystawiają certyfikat niszczenia.
 • Szafka wykonana jest z przyjemnej dla oka i dotyku płyty meblowej.
 • Możliwość wyboru koloru szafki aby współgrała z otoczeniem.

WYGODA:

Proponując naszą usługę uwalniamy Państwa od:

 • Gromadzenia dokumentów w zabezpieczonym pomieszczeniu.
 • Angażowania pracowników do niszczenia dokumentów na mało wydajnych niszczarkach.
 • Angażowanie pracowników do wywożenia przetworzonej masy do punktu skupu makulatury.
 • Ponoszenia opłat za wywóz znacząco zwiększonej ilości śmieci (30kg papieru zniszczonego w zwykłej niszczarce to 1m3 śmieci).

W przypadku niszczenia dokumentów w biurze:

 • Kosztów zakupu i eksploatacji niszczarek.
 • Kosztów wywozu pociętej masy.

W przypadku wywozu do papierni:

 • Kosztów magazynowania dokumentów do czasu wywozu.
 • Kosztów transportu do papierni i kosztów obsługi i nadzoru.
 • Możliwość zaginięcia dokumentów z uwagi na brak właściwych procedu.

Referencje

Kontakt

Adres

08-110 Siedlce ul. Brzeska 132

Telefon

+48 539 39 89 89